De jaarvergadering van ijsvereniging “Nijelamer “is weer gehouden.

Er waren 15 mensen op af gekomen. Afwezig wegens ziekte was ons erelid de heer de Boer.

De vergadering verliep als altijd in goede orde en de verschillende verslagen werden zonder wijzigingen goedgekeurd.

Aan het einde van de vergadering hadden we voor de heer de Boer een attentie omdat hij had aangegeven te zullen stoppen met het vrijwilligerswerk wegens zijn gezondheid  in de vorm van flessen citroen jenever met een pak suiker een lepeltje 2 romers en voor de vogels mezenbollen met ophang kopje zodat hij zijn vrije tijd naar de vogels kan kijken.

Ook Jan Ruurd en Coby Dijkstsra hadden tot onze spijt te kennen gegeven om met het vrijwilligerswerk te zullen stoppen.

Ook voor hen hadden we een pakket samengesteld inde vorm van lekkernijen en een vogelhuis zodat ook zij in hun vrije tijd naar de vogels kunnen kijken.

Hierna werd de vergadering gesloten en bleef het nog lang gezellig in het dorpshuis.