Maandag 27 november 2023 organiseren we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar organiseren we voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een Buitengewone Leden vergadering. Ben jij lid van IJsvereniging Nijelamer? Dan ben je van harte welkom.

—————

Buitengewone Algemene Vergadering
Datum: 27 november 2023
Locatie: Dorpshuis Nijelamer
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
1 Opening
2 Voorstel tot wijziging van de statuten om het kiesgebied te verruimen
3 Leden stemming omtrent het verruimen kiesgebied
4 Sluiting

—————

Jaarvergadering IJsvereniging Nijelamer
Datum: 27 november 2023
Locatie: Dorpshuis Nijelamer
Aanvang: 20.15 uur

Agenda
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen
4 Jaarverslag
5 Statutenwijziging
6 Verslag van de penningmeester
7 Verslag kascommissie 2023
8 PAUZE
9 Bespreking activiteiten winter 2022/23 en zomer 2023
10 Bestuursverkiezing
11 Verloting
12 Rondvraag
13 Sluiting

—————